Z technických dôvodov bola internetová stránka Rímskokatolíckej farnosti v Koprivnici presunutá na novú adresu

http://www.fara-koprivnica.sk

Pokiaľ to váš prehliadač umožní, budete na novú adresu presmerovaný do 5 sekúnd.

Ďakujeme za pochopenie.